Els llibres de text que s'utilitzaran en el present curs es poden consultar açí:

 

Llibres de text

 

També incloem açí una sèrie de materials comuns a la majoria dels cursos.

 

Materials d'ús general

 

A més, per a cadascun dels cursos es penjaran els materials complementaris per a treballar a classe.

 

El professorat comentarà quan estan disponibles, així com l'ús que s'ha de fer d'ells.